Mammor mot Gardasil nu - Mothers against Gardasil now

 

 

 

                                               

WHO tillåter restprodukter från tillverkningsprocessen. Detta innebär att med varje vaccination du ger till ditt barn eller dig själv får du med restprodukter från djur DNA mm. Detta informerar inte våra myndigheter oss om via bipacksedlar eller via BVC.

Restprodukter, vilka normalt inte förekommer hos människan, kan leda till att man utvecklar autoimmuna reaktioner  dvs kroppen  kan inte  urskilja de egna cellerna och attackerar sina egna organ. Autoimmuna reaktioner kan vara artritis, diabetes, GBS, Sjögrens syndrom, infertilitet mm.

http://www.merck.com/mmhe/sec16/ch186/ch186a.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_autoimmune_diseases

3 December 2013 

Innan du börjar injicera ditt älskade spädbarn med vaccin är det bra att ha följande info som kan ligga till grund för dina beslut:

Din baby har inte fullt utvecklad njurfunktion vilket innebär att belastningar från vaccin i form av aluminiumsalter inte kan tas om hand på samma sätt som hos en vuxen som har fullt utvecklad njurkapacitet. Aluminiumet stannar alltså längre i kroppen ju yngre barnet är.

Gallproduktionen är inte heller utvecklad hos spädbarn vilket också gör att icke önskvärda ämnen cirkulerar runt i babyns kropp.

 

2 December 2013

Genetiskt modifierade vaccin numera i Barnvaccinationsprogrammet.

"The authorised medicinal products containing substances produced by genetically modified organisms are the following Ambirix, Cervarix, Fendrix, Fluenz, Gardasil, Infanrix Hexa, Infanrix Penta, M-M-RVAXPRO, Silgard, Synflorix, Dukoral, HBVaxPro, Tritanrix HepB, Twinrix Adult and Twinrix Paediatric."

Tillåtna produkter innehållande delar från genetiskt modifierade organismer är följande: Ambirix, Cervarix, Fendrix, Fluenz, Gardasil, Infanrix Hexa, Infanrix Penta, M-M-RVAXPRO (innehåller även antibiotikan Neomycin), Silgard, Synflorix, Dukoral, HBVaxPro, Tritanrix HepB, Twinrix Adult and Twinrix Paediatric. (Vissa av vaccinen i denna lista ingår inte i Barnvaccinatonsprogrammet men bör nämnas ändå).

BVC informerar aldrig föräldrar eller mycket mycket sällan (personalen innehar oftast inte kunskapen själva) om vad vaccinen egentligen innehåller. Man brukar avfärda oroade föräldrars frågor med att de är testade och ofarliga. Att det inte blir särskilt allvarliga biverkningar samt att feber tex kan förekomma.

När man injicerar barn med icke testade genetiska vaccin startar man en dominoeffekt i deras små oskyddade kroppar vars effekter inte går att förutse då varje människa har en unik uppsättning DNA.

Det finns idagsläget INGEN tillverkare som utför studier på lång sikt där man sett effekten av nanopartiklar som stör hjärnans funktioner. Lägg därtill att de är genetiskt framtagna och även från icke mänskliga organismer.

Tänk på att nyfödda barn inte har någon egen tarmflora eller immunförsvar. Lägg därtill att barnens skyddsbarriärer dessutom är obefintliga.

Sjuk vård i Sverige innehar inte kompetensen eller viljan att diagnosticera dominoeffekter orsakade av vaccin.

Tänk på det INNAN du tar ansvaret för ditt barns framtida hälsa och möjligheter att leva friska utan nanopartiklar inbäddade i hjärnans fettsubstans/blodkärl.

 

 

Svensk studie som påvisar sambandet mellan kvicksilver och autoimmuna reaktioner;

 

8 Juni 2013

MSG- Glutamat och antibiotika i Vaccin - en dold hälsofara!

Man skriver blygtsamt ut Natrium - L -Glutamat och hydrolyserad gelatin (1) som hjälpämnen i bl a Varivax som är Mercks vattenkoppsvaccin (2). Bägge dessa ämnen orsakar hjärnskador hos unga försöksdjur och endokrina störningar som fetma samt reproduktionsstörningar senare i livet(3).

Tittar man vidare på MMR vaccinet M-M-R-VAXPRO (4) spetsar man till det lite extra med att också inkludera antibiotikan Neomycin.

Det är nu som ni läsare skall vakna till liv och börja ifrågasätta vad ni utsätter era barn för!

Media/myndigheter basunerar ut skräckfyllda reportage om ökad ohälsa och resistens mot antibiotika.

Kan det vara så att om man injicerar befolkningen med antibiotika så ökar riskerna för resistens?

Kan det vara så att gifterna i vaccinen gör mitt barn känsligt och utvecklar allergier/hjärnskador/autoimmuna reaktioner?

Myndigheterna döljer det unga oerfarna föräldrar inte orkar ta reda på och förleder att ge kommande generationer en sämre start i livet. Politiker är tämligen okunniga och ser bara till att skydda sina inkomster och låter privata aktörer styra i bakgrunden.  Tillverkarna gör miljardvinster och skapar medborgare som blir bra kassakor under hela sin livstid med vård och läkemedelsintag för att minimera/hålla biverkningarna intakta.

Dags att säga NEJ till vaccin.

 

1.http://www.truthinlabeling.org/hiddensources.html

2.http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20040607000762&DocTypeID=6

3.http://www.nature.com/nature/journal/v227/n5258/abs/227609b0.html

4.http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000604/WC500030170.pdf

 

Polysorbat 80 är länkat till infertilitet hos möss och nu får vi informationen direkt från tillverkaren av Crevarix alltså ( se länk ovan ) att infertilitet är en autoimmun reaktion. I USA har ca 20 % i parrelationer svårigheter att bli gravida. Polysorbat 80 finns i svininfluensavaccinet, Gardasil mfl vaccin. http://www.hmc.psu.edu/healthinfo/i/infertility.htm

 

Polysorbat 80

This chemicals are similar to detergents in their ability to increase cell permeability, damage, and bursting. After injection they can rapidly metabolize into sorbitol and ethylene oxide which is much more toxic than the original chemical. When Polysorbate 80 breaks down there are 20 moles of ethylene oxide for every mole of sorbitol. These polysorbates have been shown to cause dangerous, sometimes fatal effects, when given through a needle. Changes in heart function can occur immediately. The blood-brain-barrier (BBB) can be weakened and penetrated, followed by seizures and even death. Det kan också penetrera BBB-blod/hjärnbarriären med efterföljande attacker och även död. Anaphylactic and other reactions can occur. Anafylaktiska och andra reaktioner kan också uppstå Infants are particularly susceptible (some math analysis here). These polysorbates also demonstrate synergistic toxicity with a range of chemicals (here and here) including lindane, thalidomide -- even Polymyxin B.

Detergents and emulsifiers promote tumors and cause cells to leak or explode by weakening their walls, with no mechanism for regulating destructive activity.  Detergents are used extensively in cell research precisely because of their ability to break cells open for further analysis.  This catastrophically mimics the membrane attack complex (MAC).

 

Läs THE POISONED NEEDLE, DEN FÖRGIFTADE NÅLEN - dolda fakta bakom vaccin - här;

http://www.whale.to/a/mcbean6.html

 

 

Planerad infertilitetskampanj genom vaccin;

http://www.akha.org/content/medicaldocuments/tetanustoxoidscam.html

 

Wakefield avslöjar fusk med forskningsresultat, dålig kvalite på vaccin, MMR-biverkningar mm mm

 

 

 

Bill & Melinda Gates donerar årligen massvis med pengar och ger sken av att "hjälpa" fattiga mm. Sanningen är en helt annan och jag ber er lyssna till Bill Gates nedan där han säger att vaccin, sjukvård och reproduktionssjukvård kan decimera kommande befolkningsökningar med 10-15%!

http://www.youtube.com/watch?v=xqAGasF6Hfo&feature=related

 

Sterilisering genom vaccinationer på Filippinerna:

http://www.akha.org/content/vaccinations/philippinetetanustoxoidscandal.pdf

 

Först 1961 började Sverige testa poliovaccinen om de var fria från cancerframkallande viruset SV40;

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda13146.pdf

"Testning av SV40 ingick i tillverkningskontrollerna

vid Statens bakteriologiska

laboratorium sedan 1961."

Nedan utdrag ur intervjun med Hilleman där han medger att vaccinen var cancerframkallande;

Dr Maurice Hilleman: …no that's right, but yellow fever vaccine had leukemia virus in it and you know this was in the days of very crude science. So anyway I went down and talked to him and said well, why are you concerned about it? Well I said "I'll tell you what, I have a feeling in my bones that this virus is different, I don't know why to tell you this but I …(unintelligible) …I just think this virus will have some long term effects." And he said what? And I said "cancer". (laughter) I said Albert, you probably think I'm nuts, but I just have that feeling. Well in the mean time we had taken this virus and put it into monkeys and into hamsters. So we had this meeting and that was sort of the topic of the day and the jokes that were going around was that "gee, we would win the Olympics because the Russians would all be loaded down with tumors." (laughter) This was where the vaccine was being tested, this was where… so, uhh, and it really destroyed the meeting and it was sort of the topic. Well anyway…


Learn more: http://www.naturalnews.com/033584_Dr_Maurice_Hilleman_SV40.html#ixzz1aGJhKwBg

 

 Aluminiumadjuvans vilket finns i de flesta vaccin är ett känt neurotoxin/gift;

http://www.thinktwice.com/aluminum.pdf

 

I am still alive! Alberto Tremante förlorade sin tvillingbror och en äldre bror efter poliovaccinering;

 

 

Skolungdomar i USA lockas med vinster som ipod och datorer om de vaccinerar sig. Ju fler vaccin desto fler vinstchanser;

http://www2.chccs.k12.nc.us/education/components/board/default.php?sectiondetailid=73134&postid=65660

man erbjuder också HPV vaccin för pojkarna!

 

23-årig förlamad norska vann i 2 rättsinstanser och får miljonersättning efter MPR vaccinering;

http://www.dagbladet.no/2010/12/04/nyheter/innenriks/helse/pasientskader/vaksine/14532471/

 

Skador från MPR sprutor ledde till autism och gav skadestånd till 3-åriga Julia:

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/14/juliawinsmmrcase/

 

Studie där vaccinerade barn jämförs med ovaccinerade där man ser att vaccinerade pojkar löper 9x större risk att få funktionshinder;

http://fourteenstudies.org/pdf/hep_b.pdf

  

Hundratals läkare varnar om skadorna med vaccin - lär dig hur du skall kunna skydda dig och ditt barn;

http://www.vaccinationcouncil.org/

 

Paul Thorsen

Läs hela artikeln här om bluffstudien om kvicksilver;

http://www.naturalnews.com/032216_Thorsen_fraud.html

 

Signera här om du vill att regeringen skall granska vaccinen!

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

 

Här kan du läsa om hur en av ”forskaren” bakom den danska rapporten som ligger till grund för många vaccinförespråkare nu står anklagad för förskingring och falsifiering;
http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-cdc-vac_b_494303.html

 

  

                                                  1 av 67 barn har autism/ADS (Autism Spectrum Disorders) i USA

                                                

                                                        

Increase over the last 15 years
Children with Autism / ASD age 6-21 in U.S. Schools
Source: U.S. Department of Education

                          

http://www.vaclib.org/sites/vap/1-in-150-is-really-1-in-67-20071005.htm

 

 

National Autism Prevalence Trends From United States Special Education Data

Craig J. Newschaffer, PhD*, Matthew D. Falb, MHS*, James G. Gurney, PhD{ddagger}

http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/115/3/e277

 

 

 

OBS Kommentar från Momntheno på youtube;

it's estimated that over 1 million individuals are damaged by vaccines each year. However, less than 10% of these reactions are reported. Having worked in a medical practice, I can assure you that doctors will go to great lengths to avoid reporting vaccine reaction. It's not good business to have a child become damaged or die on your watch. I have seen too many severe reactions in all my yrs in the med field and I have known several docs over the yrs. who do NOT vaccinate their own children.

 

 

 

Här är USA's sida med info till alla vaccinskadade hur de skall få ersättning;

http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/table.htm/omnibusproceeding.htm

 

 4 småbarn dog i Indien efter mässling och BCG vaccin;

http://www.indianexpress.com/news/4-children-die-within-minutes-of-vaccination/663455

 

Innehåll i vaccinen (engelsk text)

http://www.sailhome.org/Concerns/Vaccines.html

  

 

Safety of residual cellular DNA in vaccines

The risks, if any, of residual cellular DNA in vaccines as a result of the production process are theoretically two in number: (i) transmission of latent viruses and other agents; and (ii) incorporation of cellular DNA into host genetic material. These are theoretical safety issues that need to be considered in the scientific decisions underpinning registration of vaccines produced in new cell substrates. GACVS noted that WHO will be setting up a Working Group to consider international specifications for the quantity of residual cellular DNA in vaccines from new cell substrates. The Committee has agreed to serve as a reference point for safety issues for this Working Group.

Riskerna, om några, att restprodukter av cell DNA i vaccin som resultat av tillverkningsprocessen är 2 i teorin; (i) överföring av latenta virus och andra beståndsdelar; ( ii ) och inblandning av cellulärt DNA in i mottagarens genetiska struktur. Detta är teoretiska säkerhetsaspekter som måste övervägas vid vetenskapliga beslut som ligger till grund för vaccin producerade i nya cellsubstrat. GACVS - Global Advisory Committee on Vaccine Safety - noterar att WHO kommer att utse en arbetsgrupp vars uppgift är att fastställa specificationer för mängden av resterande cell DNA i vaccin från nya cellsubstrat. Kommitten har gått med på av fungera som referenspunkt för säkerhetsfrågor för denna arbetsgrupp.

http://www.who.int/vaccine_safety/reports/dec_2004/en/

 

Brittisk studie visar att amerikanska barnvaccineringar ger hjärnskador:

http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/10/09/cbs-news-research-links-kids-vaccines-brain-damage/

 

Mer och mer vaccinskador uppdagas världen runt;

http://vactruth.com/2010/08/31/epidemic-of-vaccine-suspensions-worldwide-as-adverse-reactions-flood-in-from-around-the-world/

 

  

Beträffande Poliodebatten vill jag visa produktionen av pesticider som ger samma symtom som polio i USA under 1920-1970:

 Klicka på bilden för förstoring 

 

Pesticider och Polio;

http://www.vaclib.org/sites/harpub/overview.htm

 

Cancerframkallande SV 40 i poliovaccin under 1955-1963;

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=10534

 

 

Dr Mouldens sida om vacciner och neurologiska skador:

http://tolerancelost.com/

 

The United States. Public Health Service (PHS), vaccine manufacturers agreed that thimerosal-containing vaccines should be removed as soon as possible because of the potential risk of adverse effects from mercury exposure.[9] Similar conclusions were reached by the European Medicines Agency.[10] 

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Thiomersal-controversy

 

Tiomersal, C9H9HgNaO2S, är en kombination av ethyl mercury chloride, en av de giftigaste formerna av kvicksilver eftersom det löses bäst i vatten, thiosalicylic acid - antiseptisk antifungi funktion, sodium hydroxide - mer känt som lut vilket används inom pappersindustrin, till att höja Ph värdet i vatten, i tvålar, rengöringsmedel mm, och alkohol.

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ethylmercury

 

Se hur kvicksilver förstör nerver / hjärnfunktioner:

http://www.youtube.com/watch?v=SKuznYVn40s&feature=related

 

Finns det någon brottsrubricering som prenatal misshandel när man uppmanar gravida att vaccinera sig?

Ny studie som visar att primater fick försenade reflexer efter kvicksilver;

http://fedgeno.com/documents/delayed-neonatal-reflexes-in-primates-receiving-thimerosal.pdf

 

Sk "forskare" - bakom studie som legat till grund för många vaccinförespråkare - förskingrade miljoner av anslagspengar och misstänks för andra bedrägerier inom sin forskning.

http://www.whale.to/vaccine/central.html

 

Sidan 586:

 Granosan (ethylmercury chloride) is capable of passing through the placental barrier and penetrating into the fetus, causing in the organs of the latter grave pathological changes. The permeability of the placental barrier for organic mercury compounds finds its confirmation in the presence of mercury in the placenta and organs of the fetus . . . Breast feeding was found to be conducive to accumulation of mercury in the organism of newborns, since the mothers’ milk, as a rule, disclosed the presence ofthis element. A very important point was that the fetal intoxicarion was possible for as long as 3-4 years after the mother poisoned. (p. 63)

"Granosan - ethylkvicksilver chloride - kan passera genom placenta barriären och gå in i fostret och orsak grava patologiska förändringar. Genomträngligheten av placentabarriären för organiskt kvicksilver bekräftas av förekomsten av kvicksilver i placentan, moderkakan och i fostrets organ....Amning visades sig främja en ackumulering av kvicksilver i nyfödda, eftersom modermjölken som regel avslöjade närvaron av detta grundämne. En mycket viktig punkt var att fosterförgiftning var möjlig upp till 3-4 år efter att modern exponerats".

http://mercury-freedrugs.org/docs/071130_Geier_etal_PublishedReviewOfThimerosalPaper1.pdf

 

http://www.reference.md/files/C004/mC004880.html

Sidan 589:

Specifically, it was determined that Thimerosal exposure during the first 4 mo of pregnancy was associated with a statistically significant increased risk (SRR=2.69) for birth defects.

"Specifikt: det var konstaterat att Tiomersal exponering under 4 första månaderna av graviditeten var associerad med en statistisk signifikant ökning av defekter hos nyfödda."

http://mercury-freedrugs.org/docs/071130_Geier_etal_PublishedReviewOfThimerosalPaper1.pdf

Sidan 590:

Swedish study that showed that 10% of school children, 16% of military recruits, and 18% of twins, and 26% of medical students had hypersensitivity to Thimerosal

"Svensk studie visade att 10 % av skolbarn, 16% av värnpliktiga, 18% av tvillingar, 26% av medicin studerande hade en överkänslighet mot Tiomersal."

http://mercury-freedrugs.org/docs/071130_Geier_etal_PublishedReviewOfThimerosalPaper1.pdf

 

Ny forskningsrapport om kvicksilver:

http://sarnet.org/doc/Geier-mito.pdf

 

 

 Tiomersal orsakar misstänkta bakterier att bryta ner sina egna celler med egenproducerat enzym genom en okänd mekanism.

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Thiomersal

Klassad som neoplastigen och teratogen.

Neoplasia betyder onormal tillväxt ie tumör av antingen benign eller malign karaktär:

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?neoplasia

Teratogen innebär ett ämne som kan orsaka deformiteter hos foster:

http://www.mondofacto.com/facts/dictionary?query=teratogen

 

OBS: Vissa vaccin innehåller levande virus men de rekombinanta DNA - genmanipulerade vaccinen, som Pandemrix m fl, säger tillverkare och myndigheter vara inaktiverade. Allmänheten får då en uppfattning att vaccinet inte består av levande virus. Detta är inte överensstämmande med Europeiska farmakopén som inte någonstans säger att de delar man separerat från levande virus är döda;

http://lib.njutcm.edu.cn/yaodian/ep/EP5.0/08_monographs_on_vaccines_for_human_use/Influenza%20vaccine%20(split%20virion,%20inactivated).pdf

När jag ringt till Läkemedelsverket beträffande denna sak är även personalen okunning om de faktiska omständigheterna och ger intrycket av att vaccinen inte innehåller levande virus partiklar.

Immunförsvaret skulle inte sätta igång produktion av antikroppar efter vaccinering om inte det var levande antigener man injicerade.

De symtom man får efter injicering med dessa vaccin är mildare influensa symtom eftersom syftet är att de antikroppar man bildar vid vaccineringen skall aktiveras vid en exponering av influensan för att kunna stå emot virusangreppet då.

Det är alltså detta som skiljer genmanipulerade DNA - rekombinanta DNA vaccin med de "äldre" tidigare vanligast förekommande vaccinen där man använder hela virus celler i vaccinen.

 

Idag kan man redan förutspå att vi har en kommande diabetes epidemi bland barn att vänta inom kort. Jag undrar om det är fler än jag som funderar över hur man kan göra dylika uttalanden om det inte vore så att man har vetskap om vad som ligger till grund för sådana uttalanden.

En teori som Dr Bart Claussen påvisar är att barnvaccin mot tex mässlingen innehåller strukturer av betaceller liknande de som finns i bukspottkörteln. När kroppen sedan skapar antikroppar mot mässling attackerar den också den egna bukspottkörteln och vissa barn får diabetes.

http://preventdisease.com/news/articles/vaccines_and_immune_suppresion.shtml

 

I nedanstående artikel kan du själv läsa och därefter förstå att det inte bara är diabetes som våra barn kan förväntas att drabbas av!

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=GAL20090929&articleId=15452

 

 

Det finns idag inga tester hur genmanipulerade vaccin skapar autoimmuna reaktioner hos vuxna eller barn. Inga läkemedelsbolag gör den typ av test och ingen myndighet är ej heller intresserad av att begära denna information.

 En våg av sjukdomar kan komma att svepa över vår planet alltmedan vi lever med den goda tron att våra myndigheter inte vill skada oss eller våra barn.

Vakna upp och se var den ekonomiska vinningen ligger och var de ekonomiska kostnaderna belastar vårt samhälle och kräv att Socialstyrelsen agerar för svenska folkets hälsa och inte för läkemedelbranchens vinster.

 

Neurosedynskandalen minns många. Det vi inte vet är att den fortsätter i Brasilien idag:

http://sydsvenskan.se/varlden/article336223/Neurosedyn-fortsatter-skada-barn.html

 

Vad gör jag om jag misstänker att mitt barn eller jag själv skadats av vaccin?

Börja köp biodynamiska/ekologiska matvaror

Undvik kött

Glutenfri diet

Sockerfri diet - inga modifierade majsstärkelser - Modifierad =genmanipulerad

Drick rent vatten

Eliminera alla aluminiumintag.

Chlorella intag

Öka intag av B vitaminer spec B5 och B12

Multivitamin intag om inte chlorella används.

Omega 3/6/9 från olja gjord på ren fisk - inte fiskrens!

Skaffa gärna bentonitlera och drick som har hög absorbtionsförmåga av toxiner i tarmen.

Testa gärna någon tarmrengöringsprodukt som finns i hälsokostaffären.

Grapefruktfröextrakt droppar har förmåga att passera hjärnbarriären och rekommenderas för aktiv utrensing.

Önskar ni mer råd om aktiv avgiftning vänligen kontakta mig under menyvalet Kontakt!

 

Anmäl alltid alla biverkningar från vaccinationer till myndigheterna.

 http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

 

 

Mycket bra bok om vaccinskador:

http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.post-vaccinaal-syndroom.nl%2F3965%2Fbaarmoederhalskanker.aspx&sl=nl&tl=en&history_state0=

 

Mitt email till Läkemedelsverket gällande hur våra barnvaccin odlas fram i Sverige.

VB: IHS 2911:2009/517940 VB: Information önskas.

måndag 16 november 2009 11.00 Från: "Registrator" <Registrator@mpa.se>Lägg till avsändaren i Kontakter Till: "'abaxelsdotter@yahoo.se'" <abaxelsdotter@yahoo.se>

 

Hej!

 

 

”Vi kan bara svara för de vacciner som används i dag. Följande vacciner ingår 2009 i det normala barnvaccinationsprogrammet:

Difteri, tetanus, kikhosta, Haemophilus influenzae typ B, Polio, Konjugerat pneumokockvaccin, mässling, påssjuka, röda hund.

 

Virus behöver odlas på celler för att kunna växa.

 

Poliovaccin odlas på en cellinje (Veroceller) som 1962 etablerades från njurceller hos en apa.

 

Röda hund tillverkas på humana diploida celler

Två typer används:

MRC-5 cellinjen etablerades av engelska Medical Research Council 1966. Cellerna kom ursprungligen från som ett foster aborterats av medicinska skäl.

Wi-38 etablerades i juli 1962 vid Karolinska institutet från lungvävnad tagen från att foster som aborterats av medicinska skäl.

 

Mässling och påssjuka odlas på celler från kycklingembryon.

 

Alla dessa celler testas noggrant innan användning och har används under lång tid för vaccinframställning.

 

Inga celler används vid odling av de andra vaccinerna då bakteriella vacciner inte behöver sådana för att växa.”

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Sahra Barzi

Sahra Barzi
Apotekare
Medicinsk information

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018 - 17 42 26,  växel 018 – 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66

registrator@mpa.se

www.lakemedelsverket.se

Information önskas.tisdag 13 oktober 2009 17.40
Från: "Ann-Britt Axelsdotter" <abaxelsdotter@yahoo.se>Lägg till avsändaren i KontakterTill: registrator@mpa.seHej.
 
Vilka vaccin i barnvaccinationsprogrammet - jag är intresserade av alla vaccin som ingår from 2010 -  är framodlade ur aborterade foster, apor eller cancerceller?
 
Emotser tacksamt ert svar.
 
Hälsningar
Ann-Britt Axelsdotter

 

En internationell lista av vaccin producerade ur aborterade barnfoster - läs listan:

http://www.nccn.net/~wwithin/abortedtissue.htm

 

 

vid Statens bakteriologiska

laboratorium sedan 1961."

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda13146.pdf

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda13146.pdf

 

http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda13146.pdf